IPM
Integrated
Pest
Management
IPM
Integrated Pest Management
Designed by Integrated Pest Management
Integrated Pest management wordt de toekomstige manier van bestrijden van ongedierte. Nu al zit de IPM in de opleidingen voor bestrijders verwerkt.
Facebook Integrated Pest Management
IntegratedPestManagement
IPM circulatie
Integrated Pest Management -
De nieuwe standaard voor plaagdier beheersing en ongediertebestrijding.
Ongediertebestrijding
Ongedierte winkel
Bestrijdingstechnicus dierplagen

Populatie-ecologie.

Populatiedynamica.

Pt+1 = Pt + B - D + Mi - Mo
Waarbij:
-  Pt+1  staat voor de populatiedichtheid op een bepaald moment.
-  Pt      staat voor de populatiedichtheid op een eerder moment.
-  B       staat vvor de aantal geboorten.
-  D       staat voor de aantal sterftegevallen.
-  Mi      staat voor de aantal migrerende individuen dat het systeem inkomen.
-  Mo     staat voor de aantal migrerende individuen dat het systeem uitgaan.
Één van de belangrijkste ecologische begrippen die uitgelegd dient te worden is populatiedynamica. Een populatie is een groep van organismen van dezelfde soort die zich met elkaar kunnen voortplanten. Bij ongeremde groei van een populatie spreken we van exponentiële groei ( Fig. 1a ).
De toename in aantal individuen is per opeenvolende tijdseenheid aldoor hoger. De opeenvolgende generaties bevatten immers steeds meer individuen die zich kunnen voortplanten. Denk maar eens aan een stamboom waarbij ieder individu twee nakomelingen krijgt. Begint de populatie met één individu, dan worden er na 2 generaties 4 nakomelingen geboren (1x2x2). 2 generaties later zijn het er 32 (1x2x2x2x2), en weer 2 generaties later zijn het er 128 (1x2x2x2x2x2x2).

In werkelijkheid bestaat er uiteraard een limiet aan grondstoffen, zoals voedsel en schuilmogelijkheden, die een populatie gebruikt. De maximale populatiedichtheid die een systeem voor lange tijd kan dragen, wordt de draagkracht (K) genoemd. Een populatiedichtheid die boven de draagkracht uitstijgt zal afnemen en uiteindelijk rondom de draagkracht stabiliseren. Dit wordt een logistische groeicurve genoemd ( Fig. 1b ).

De groei van een populatie wordt bepaald door een aantal factoren: het aantal geboorten en stefgevallen, immigratie en emigratie, zoals in de volgende vereenvoudigde formule:
Bij het bestrijden en weren van plaagdieren zijn het aantal geboorten, sterfgevallen en migratie dus de factoren waar invloed op uitgeoefend kan worden !!

Tolerantieniveau van een populatie.

Indien een populatie van dieren zich in of rondom gebouwen ontwikkelt, kan het zijn dat ze als plaagdieren worden ervaren, er is dan een populatiedichtheid dat een, voor de persoon in kwestie, onacceptabel niveau heeft bereikt ( Fig 2 ). Dit tolerantieniveau verschilt van persoon tot persoon en hangt af van onder andere de belevening van, ervaring met en kennis over de soort. Factoren als hygiënische risico's, economische schade, gezondheidsrisico's of gewoon de aanwezigheid van geleedpotigen of knaagdieren hebben invloed op het niveau. Het kan voorkomen dat het tolerantieniveau van een bepaalde diersoort nul exemplaren betreft.
Fig. 1a: exponentiële groei.
Fig. 1a: exponentiële groei.
Fig. 1b: Logistische groei.
Fig. 1b: Logistische groei.
Fig. 2: Logistische groei met de rode lijn als tolerantieniveau
Fig. 2: Logistische groei met de rode lijn als tolerantieniveau