IPM
Integrated
Pest
Management
IPM
Integrated Pest Management
Designed by Integrated Pest Management
Integrated Pest management wordt de toekomstige manier van bestrijden van ongedierte. Nu al zit de IPM in de opleidingen voor bestrijders verwerkt.
Facebook Integrated Pest Management
IntegratedPestManagement
IPM circulatie
Integrated Pest Management -
De nieuwe standaard voor plaagdier beheersing en ongediertebestrijding.
Ongediertebestrijding
Ongedierte winkel
Bestrijdingstechnicus dierplagen

Populatie-ecologie.

Fig. 2: Logistische groei met de rode lijn als tolerantieniveau
Fig. 2: Logistische groei met de rode lijn als tolerantieniveau

Tolerantieniveau van een populatie.

Indien een populatie van dieren zich in of rondom gebouwen ontwikkelt, kan het zijn dat ze als plaagdieren worden ervaren, er is dan een populatiedichtheid dat een, voor de persoon in kwestie, onacceptabel niveau heeft bereikt ( Fig 2 ). Dit tolerantieniveau verschilt van persoon tot persoon en hangt af van onder andere de belevening van, ervaring met en kennis over de soort. Factoren als hygiënische risico's, economische schade, gezondheidsrisico's of gewoon de aanwezigheid van geleedpotigen of knaagdieren hebben invloed op het niveau. Het kan voorkomen dat het tolerantieniveau van een bepaalde diersoort nul exemplaren betreft.